Název: Pocit bezpečí seniorů
Další názvy: Senior's sence of security
Autoři: Košinár, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Toušek, Ladislav
Oponent: Zíková, Tereza
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9459
Klíčová slova: Plzeň;pocit bezpečí;strach ze zločinu;morální panika;mapa nebezpečí;senioři;viktimizace;bezpečnostní situace;zločin
Klíčová slova v dalším jazyce: Plzeň;sense of security;fear of crime;moral panics;map of danger;seniors;victimization;security situation;crime
Abstrakt: Práce se zabývá pocitem bezpečí Plzeňských seniorů. Zabývá se zjištěním míry strachu ze zločinu, zjištění obav z určitých skupin obyvatelstva a pokouší se odpovědět na otázku do jaké míry je tento strach opodstatněný. Práce také popisuje lokality které jsou respodenty považovány nebezpečné.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of the work is feeling of security of senior citizens from Plzeň. Main point is to determine levels of their fear of crime, fear of certain population groups and to try to find out if this fear is justified. Work also describes areas, which are considered dangerous by respondents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kosinar_Daniel_2012.pdfPlný text práce272,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosinar_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosinar_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosinar_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce484,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.