Název: Vliv atraktivity na přisuzování osobních vlastností a na status jedince
Další názvy: The influence of attractiveness on attribution of personality attributes and the status of individual
Autoři: Babničová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9469
Klíčová slova: vztah vnitřních a vnějších charakteristik;atraktivita;osobnostní vlastnosti;společenský status
Klíčová slova v dalším jazyce: relationship between internal and external characteristics;attractiveness;personality attributes;social status
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o atraktivitě jako o faktoru ovlivňující přisuzované vlastnosti a status jedince. Představuje historický kontext pohledu na vztah mezi vzhledem člověka a jeho vnitřními charakteristikami, vlastnosti které jsme schopni z tváře odhadnout, jakož i model vysvětlující vznik vztahu mezi vlastnostmi a vzhledem. Vymezuje stěžejní pojem atraktivita a popisuje jednak její vliv na stereotypně přisuzované vlastnosti a schopnosti, a jednak vliv na status jedince ve společnosti. Zároveň práce obsahuje vlastní výzkumné šetření zkoumající vztah mezi atraktivitou jedince a jemu přisuzovaných společenských statusů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with attractiveness as the factor which influences the attributes and social status of an individual. It intends to present a historical context concerning the relationship between the individual's appearance and his/her inner characteristics, attributes we can guess from the face, as well as a theoretical model which explains the relationship between a human's attributes and his/her appearance. At the same time, this paper contains my personal research and the results from a survey about the relationship between a personal attractiveness and the social status assigned to the individual by society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Babnicova_Katerina_2013.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babnicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babnicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babnicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce496,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.