Title: Vliv atraktivity na přisuzování osobních vlastností a na status jedince
Other Titles: The influence of attractiveness on attribution of personality attributes and the status of individual
Authors: Babničová, Kateřina
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Friedl, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9469
Keywords: vztah vnitřních a vnějších charakteristik;atraktivita;osobnostní vlastnosti;společenský status
Keywords in different language: relationship between internal and external characteristics;attractiveness;personality attributes;social status
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o atraktivitě jako o faktoru ovlivňující přisuzované vlastnosti a status jedince. Představuje historický kontext pohledu na vztah mezi vzhledem člověka a jeho vnitřními charakteristikami, vlastnosti které jsme schopni z tváře odhadnout, jakož i model vysvětlující vznik vztahu mezi vlastnostmi a vzhledem. Vymezuje stěžejní pojem atraktivita a popisuje jednak její vliv na stereotypně přisuzované vlastnosti a schopnosti, a jednak vliv na status jedince ve společnosti. Zároveň práce obsahuje vlastní výzkumné šetření zkoumající vztah mezi atraktivitou jedince a jemu přisuzovaných společenských statusů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with attractiveness as the factor which influences the attributes and social status of an individual. It intends to present a historical context concerning the relationship between the individual's appearance and his/her inner characteristics, attributes we can guess from the face, as well as a theoretical model which explains the relationship between a human's attributes and his/her appearance. At the same time, this paper contains my personal research and the results from a survey about the relationship between a personal attractiveness and the social status assigned to the individual by society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Babnicova_Katerina_2013.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Babnicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Babnicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Babnicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce496,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.