Název: Oromský nacionalismus
Další názvy: Oromo nationalism
Autoři: Černá, Jana
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9473
Klíčová slova: Etiopie;Oromové;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Ethiopia;Oromo;nationalism
Abstrakt: Práce se zabývá vznikem nacionalismu u etiopské populace Oromů a jeho projevy v moderní Etiopii. Popisuje historii Oromů a také faktory, které ovlivnily a umožnily vznik pan-oromské identity. Ukazuje životní postavení Oromů v Etiopii za vlády Haile Selassieho i po ustavení republiky. Věnuje se také některým současným problémům etiopského státu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bacherlor thesis deals with rise of Oromo nationalism and its manifestations in modern Ethiopia. It describes history of the Oromo people and factors, which influenced the birth of pan-oromian identity. The work shows social status of Oromo people under the rule of Haile Selassie and during the republic of Ethiopia. There are also described some contemporary issues of Ethiopian state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana_Cerna_BP.pdfPlný text práce294,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce581,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce933,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce392,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.