Title: Oromský nacionalismus
Other Titles: Oromo nationalism
Authors: Černá, Jana
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9473
Keywords: Etiopie;Oromové;nacionalismus
Keywords in different language: Ethiopia;Oromo;nationalism
Abstract: Práce se zabývá vznikem nacionalismu u etiopské populace Oromů a jeho projevy v moderní Etiopii. Popisuje historii Oromů a také faktory, které ovlivnily a umožnily vznik pan-oromské identity. Ukazuje životní postavení Oromů v Etiopii za vlády Haile Selassieho i po ustavení republiky. Věnuje se také některým současným problémům etiopského státu.
Abstract in different language: This bacherlor thesis deals with rise of Oromo nationalism and its manifestations in modern Ethiopia. It describes history of the Oromo people and factors, which influenced the birth of pan-oromian identity. The work shows social status of Oromo people under the rule of Haile Selassie and during the republic of Ethiopia. There are also described some contemporary issues of Ethiopian state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana_Cerna_BP.pdfPlný text práce294,68 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce581,63 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce933,14 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce392,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.