Title: Polyamorie - alternativní vztahy v monogamní společnosti
Other Titles: Polyamory - alternative relationships in monogamous society
Authors: Holubová, Anna
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Jakoubková Budilová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9476
Keywords: polyamorie;monogamie;postupná monogamie;rodina;reprodukční vzorce;láska;sexualita;alternativní vztahy
Keywords in different language: Polyamory;monogamy;serial monogamy;family;reproductive patterns;love;sexuality;alternative relationships
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén polyamorie v monogamní společnosti. V teoretické části jsou diskutována témata rodiny a jejího vývoje, kulturní konstruovanosti monogamní normy a jejího vlivu na sociální strukturu. Dále jsou zde nastíněna témata lásky a sexuality, a alternativních vztahů v dnešní společnosti. Práce konkrétně rozvíjí myšlenku polyamorie jako alternativy sériové monogamie. Praktická část vychází z výzkumu zaměřeného na polyamoriky, snaží se o představení a rozvinutí tématu polyamorie. Výzkum se zaměřuje především na fungování polyamorického vztahu v monogamní společnosti, vnímání polyamorie samotnými polyamoriky, a na reakce s jakými se setkávají ve svém okolí.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the phenomenon of polyamory in a monogamous society. The theoretical part discusses topics of family and its development, monogamous norm as cultural construct and its impact on the social structure. It also outlines the themes of love and sexuality, and alternative relationships in today's society. This thesis develops concretely the idea of polyamory as an alternative to serial monogamy. The practical part is based on research on polyamory, tries to present polyamory and explication of this theme. The research focuses on the functioning of polyamory relationship in monogamous society, perception of polyamory by polyamorous people themselves, and the reactions with which they face in their communities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Holubova Anna.pdfPlný text práce444,7 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce960,03 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce457,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.