Název: Polyamorie - alternativní vztahy v monogamní společnosti
Další názvy: Polyamory - alternative relationships in monogamous society
Autoři: Holubová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Jakoubková Budilová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9476
Klíčová slova: polyamorie;monogamie;postupná monogamie;rodina;reprodukční vzorce;láska;sexualita;alternativní vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Polyamory;monogamy;serial monogamy;family;reproductive patterns;love;sexuality;alternative relationships
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén polyamorie v monogamní společnosti. V teoretické části jsou diskutována témata rodiny a jejího vývoje, kulturní konstruovanosti monogamní normy a jejího vlivu na sociální strukturu. Dále jsou zde nastíněna témata lásky a sexuality, a alternativních vztahů v dnešní společnosti. Práce konkrétně rozvíjí myšlenku polyamorie jako alternativy sériové monogamie. Praktická část vychází z výzkumu zaměřeného na polyamoriky, snaží se o představení a rozvinutí tématu polyamorie. Výzkum se zaměřuje především na fungování polyamorického vztahu v monogamní společnosti, vnímání polyamorie samotnými polyamoriky, a na reakce s jakými se setkávají ve svém okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the phenomenon of polyamory in a monogamous society. The theoretical part discusses topics of family and its development, monogamous norm as cultural construct and its impact on the social structure. It also outlines the themes of love and sexuality, and alternative relationships in today's society. This thesis develops concretely the idea of polyamory as an alternative to serial monogamy. The practical part is based on research on polyamory, tries to present polyamory and explication of this theme. The research focuses on the functioning of polyamory relationship in monogamous society, perception of polyamory by polyamorous people themselves, and the reactions with which they face in their communities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Holubova Anna.pdfPlný text práce444,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce960,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce457,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.