Název: Rwanda a Burundi: Postavení ženy v postgenocidní společnosti
Další názvy: Rwanda and Burundi: The status of woman in post-genocidal society
Autoři: Lošťáková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Korecká, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9483
Klíčová slova: Rwanda;Burundi;žena;ženská práva
Klíčová slova v dalším jazyce: Rwanda;Burundi;woman;women rights
Abstrakt: Práce se zabývá postavením ženy v postgenocidní společnosti, konkrétně ve Rwandě a Burundi. Součástí této práce je analýza ženy. Obsahem práce jsou geografické a historické vymezení Rwandy a Burundi. Práce se dále zabývá popisem genocidy. Zvláštní pozornost je věnována ženám a jejich právům v těchto zemích, v neposlední řadě je práce završena současnou situací ve Rwandě a Burundi.
Abstrakt v dalším jazyce: The BA Theses is dealt with the position of woman in the postgenocide society, especially in Rwanda and Burundi. As a part of the thesis women are analyzed. Moreover, geographical and historical definition of Rwanda and Burundi is included. Besides, the thesis is dealt with the genocide characterization. Special attention is devoted to woman and their rights in these countries. Last but not least the current situation in Rwanda and Burundi is concluded.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lostakova_Pavlina.pdfPlný text práce284,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lostakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce546,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lostakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lostakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce457,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.