Název: Zaniklá obec Zahrádka a proces její likvidace
Další názvy: Extinct Village Zahrádka and the Process of its abadonment
Autoři: Mendlová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Fatková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9484
Klíčová slova: orální historie;Ledečsko;Vysočina;přehrada;likvidace obce;kvalitativní výzkum;Kostel sv. Víta
Klíčová slova v dalším jazyce: oral history;Ledeč region;Vysočina;dam;liquidation village;qualitative research;Church st. Vitus
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku vysídlení obyvatel městečka Zahrádky v sedmdesátých letech 20. století, v souvislosti se stavbou vodního díla Švihov. První část se soustředí na historii obce, druhá část vysvětluje a popisuje důvody a způsob likvidace obce, závěrečná část shrnuje výzkum provedený metodou oral history mezi Zahrádeckými rodáky.
Abstrakt v dalším jazyce: Zahrádka was the extinct village located in the southeast of the Czech Republic. The village was determinated to demolition and the residents was forced to sell their property and move. Insted the dam, called Švihov, was built. This dam supplies water for the capital city- Prague. My goal in this work i would rather to achieve is to describe the history of this village (the life of the small city during the 19th and 20th centuries till its abadonment in 70. 20th century) from the perspective of its inhabitants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zanikla obec Zahradka a proces jeji likvidace.pdfPlný text práce13,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mendlova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mendlova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce859,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mendlova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce469,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.