Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZáhořík, Jan
dc.contributor.authorReitspiesová, Lenka
dc.contributor.refereeBahenský, František
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:19Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:19Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-23
dc.identifier51758
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9486
dc.description.abstractTato bakalářská práce je teoretická analýza náčelnictví, vztahu náčelnictví a státu a role náčelníků. Práce obsahuje tři části. První část obsahuje popis instituce náčelnictví, náčelníků, státu a moderního státu, evolučních odlišností náčelnictví. Ve druhé části je uvedena politická historie náčelnictví a státu v Ghaně. Zde vidíme pozici náčelníků a náčelnictví. Poté můžeme číst o nepřímé vládě, volbě následníka a o konfliktu mezi Konkomba a Nanumba. Poslední část popisuje tradiční role náčelníků, současné a budoucí role náčelníků, role náčelníků jako prostředníků zejména.cs
dc.format40 s. (56 746 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnáčelnictvícs
dc.subjectnáčelnícics
dc.subjectstátcs
dc.subjectrolecs
dc.subjectGhanacs
dc.subjectvládnutícs
dc.titleExistence náčelnictví v současné Africe: Role náčelníků jako prostředníků mezi státem a občanycs
dc.title.alternativeExistence of chiefdom in the present Africa: Role of chiefs as mediators between the state and citizensen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is a theoretical analysis of chiefdom, relation of chiefdom and state and role of chiefs. The thesis consists of three parts. The first part contains description of institution of chiefdom, the chiefs, a state and the modern state, the evolutionary differences of chiefdom. In the second part political history of chiefdom and the state in Ghana are indicated. Here we can see a position of chiefs and chiefdom. Then we can read about the indirect rule, the election of a successor and about the conflict between Konkomba and Nanumba. The last part describes traditional role of chiefs, present and future role of chiefs, role of chiefs as mediators mainly.en
dc.subject.translatedchiefdomen
dc.subject.translatedchiefsen
dc.subject.translatedstateen
dc.subject.translatedroleen
dc.subject.translatedGhanaen
dc.subject.translatedgovernanceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Reitspiesova-2013.pdfPlný text práce634,64 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce571,05 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce880,05 kBAdobe PDFView/Open
Reitspiesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce408,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.