Název: Vnímání krajiny lidmi žijícími v blízkosti Vojenského újezdu Hradiště
Další názvy: Perception of the landscape by people living near the Military training area Hradiště
Autoři: Švejstilová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Strohsová, Klára
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9492
Klíčová slova: antropologie krajiny;vnímání krajiny;vojenský újezd;polostrukturované rozhovory;kvalitativní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: anthropology of landscape;perception of landscape;military training area;semi-structured interview;qualitative research
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na krajinu, konkrétně na vnímání krajiny Vojenského újezdu Hradiště. Především je pozornost věnována problematice studia krajiny v antropologii a historii krajiny Vojenského újezdu Hradiště. Kvalitativní výzkum byl proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů s obyvateli vesnic: Kyselka, Velichov a Vojkovice. Předmětem výzkumu bylo současné vnímání specifického typu krajiny, tj. vojenského újezdu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the perception of landscape represented by Military training area Hradiště. The work is mainly concentrated on the problem of landscape in anthropology and history of landscape of Military training area Hradiště. The fieldwork is based on qualitative research through semi-structured interview with inhabitants of villages - Kyselka, Velichov and Vojkovice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, Petra Svejstilova, 2013.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejstilova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejstilova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejstilova_prubeh obahojby.pdfPrůběh obhajoby práce376,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.