Název: Trepanace lebky a její vnímání v antropologické perspektivě
Další názvy: Trepanation of the skull and its perception in anthropological perspective
Autoři: Zeman, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9495
Klíčová slova: trepanace;lebka;lebeční kosti;antropologie;paleopatologie;prehistorická chirurgie;historie výzkumu trepanace;kosterní pozůstatky
Klíčová slova v dalším jazyce: trepanation;skull;cranial bones;anthropology;paleopathology;prehistoric surgery;research the history of trepanation;skeletal remains
Abstrakt: Tato práce se zabývá popisem trepanace, technikami provádění, nástroji k ní používanými a možnými důvody jejího provádění. Dále sleduje proměny vnímání trepanace různými antropologickými směry od pohledu klasických fyzických antropologů první poloviny 20.století, přes difuzionistickou školu, až po současné trendy biologické antropologie. Cílem této práce je podat ucelený obraz o vývoji výzkumu tohoto fenomenu, včetně kritických reflexí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes trepanation, implementation techniques, tools used to it and possible reasons for its implementation. It also monitors changes in the perception of trepanation different directions from the anthropological point of view of classical physical anthropologists first half of the 20th century, through theories of diffusionism, to contemporary trends in biological anthropology. The aim of this work is to provide a comprehensive picture of the development of research of this phenomenon, including critical reflection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas_Zeman.pdfPlný text práce293,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_posudek veoudciho.pdfPosudek vedoucího práce881,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce434,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.