Název: Přínos Francise Galtona vědám o člověku
Další názvy: The Contribution of Francis Galton to The Human Science
Autoři: Neužilová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9497
Klíčová slova: Francis Galton;dědičnost;stirp;překrývání fotografií;otisky prstů;regrese k průměru;korelace;eugenika
Klíčová slova v dalším jazyce: Francis Galton;heredity;stirp;composite portraiture;fingerprints;regression towards mean;correlation;eugenics
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o životě a díle hereditaristy Francise Galtona a jeho významu vědám o člověku. Vykresluje původ, vzdělání i společenské podmínky tohoto viktoriánce a zabývá se jednotlivými oblastmi vědy, v nichž se angažoval. Celé dílo je prostoupeno teorií dědičnosti mentálních vlastností, vlivem Charlese Darwina, a završeno zhodnocením respektive shrnutím Galtonova přínosu antropologii.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deals with life and work of hereditarian Francis Galton and his value for anthropology. It describes to the origin, the education and the social conditions of this Victorian scholar and it engages in various scientific fields, in which Galton involved. The whole Thesis runs through the theory of heredity of mental qualities, Charles Darwin's influence a it ends with the evaluation and summarising of Galton's contribution to the human science.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Neuzilova_Iveta_BP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuzilova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuzilova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce805,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuzilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce442,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.