Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška, Martin
dc.contributor.authorFriedrich, Jiří
dc.contributor.refereeIrcingová, Jarmila
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:53Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:53Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52325
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9509
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je analýza podnikových procesů výrobního závodu, konkrétně výrobního závodu zabývajícího se výrobou keramické dlažby. V textu jsou popisovány čtyři podnikové procesy ve výrobním podniku LASSELSBERGER, s.r.o. Cílem práce bylo identifikovat podnikové procesy, následně je popsat a navrhnout optimalizaci procesu se zaměřením na náklady. Stěžejní část této práce se zabývá analýzou nejsložitějšího procesu a to procesu výroby keramické dlažby. Výstupem z této analýzy je návrh několika konkrétních zlepšení doplněných o ekonomické zhodnocení.cs
dc.format81 s. (106 220 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectteorie omezenícs
dc.subjectúzké místocs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectLASSESLSBERGERcs
dc.subjectvýroba keramické dlažbycs
dc.titleŘízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmycs
dc.title.alternativeBusiness Process Management with a focus on monitoring costs of the companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this diploma thesis is to analyze the business process in plant, specifically the factory for manufacturing ceramic floor tiles. The text describes four business processes in a manufacturing company LASSELSBERGER, s.r.o. The goal of this thesis was to identify business processes, consequently describe them and design the process?s optimization focusing on costs. The main part of this thesis deals with the analysis of the most complex process, particularly production process of ceramic tiles. The output of this analysis is to design a number of specific improvements complemented by economic evaluation.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedtheory Of constraintsen
dc.subject.translatednarrow spaceen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedLASSESLBERGERen
dc.subject.translatedproduction of ceramic tilesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Friedrich.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
DP_friedrich_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
DP_fridrich_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
DP_friedrich.PDFPrůběh obhajoby práce147,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.