Název: Implementace motivačního a pobídkového systému výkonnosti do projektu zvyšování výkonnosti podniku
Další názvy: Implementing motivation and incentive systems to improve company´s efficiency project
Autoři: Chladová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9514
Klíčová slova: motivace;výkonnost;odměňování;týmová práce
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;company efficiency;remuneration;teamwork
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace motivačního a pobídkového systému výkonnosti do projektu zvyšování výkonnosti podniku, konkrétně v plzeňském závodě společnosti HP-Pelzer s.r.o. Správně nastavený motivační a pobídkový systém je klíčem ke správné a efektivní implementaci všech metod, které mohou vést ke zvyšování výkonnosti podniku. Potřeba změnit stávající motivační a pobídkový systém vyplynula z dotazníkového šetření, které ve společnosti proběhlo. Hlavní důraz je v práci kladen na nový systém odměňování výrobních dělníků, který společnost v současné době mění. Přínosem této práce je návrh postupu implementace motivačního a pobídkového systému, který vychází z analýzy pilotního projektu zavádění motivačního systému. V práci jsou také definována možná rizika, která mohou při aplikaci nového motivačního systému nastat, včetně návrhů na jejich eliminaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on implementing employee motivation and incentive systems to improve HP-Pelzer company?s performance. Properly designed motivation and reward systems are the key to effective implementation of all methods leading to higher company performance. The need to change both systems in HP-Pelzer emerged from company?s survey results. Thesis puts emphasis on the new workmen?s remuneration system that is currently being changed by the company. Main contribution of this thesis is the proposal of an implementation plan based on analysis of the pilot implementation of motivation and incentive systems. Possible risks that may occur during implementation of both systems are also mentioned together with proposals how to eliminate such risks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Chladova_K10N0206P.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_chladova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_chladova_OP.PDFPosudek oponenta práce651,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_chladova.PDFPrůběh obhajoby práce164,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.