Název: Zavedení metody 5S jako nástroje na zvýšení kvality výroby a efektivity podniku
Další názvy: Implementation of the 5S methodology as a tool of improving the quality and efficiency in the production environment
Autoři: Paulíková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9519
Klíčová slova: 5s;štíhlá výroba;standardizace;efektivita;produktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: 5s;lean manufacturing;standardization;efficiency;productivity
Abstrakt: Tato diplomová práce je věnována představení metody 5S, jakožto jednoho ze základních nástrojů štíhlé výroby. V diplomové práci je metoda 5S nejprve teoreticky popsána, vysvětlena, a dána do souvislosti s ostatními principy štíhlé výroby. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům metody 5S. Hlavní část práce věnována implementaci metody 5S na vybraných pracovištích ve výrobním oddělení společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s. r. o. Obsahuje popis pracovišť před a po implementaci 5S a přehled úspor, jichž bylo zavedením 5S dosaženo. V závěru jsou shrnuty výsledky a dopady, které zavedení metody 5S do tohoto podniku mělo.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is devoted to introducing the 5S methodology as a baseline component of the lean management philosophy. The first part of this thesis explains the theoretical principles of the 5S methodology, which are given into the context of other effective tools utilized in lean management. The thesis goes deeply into the each steps of the 5S methodology. The main part of this thesis is about implementation of the 5S methodology in workplaces of the Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. This part contains the description of the workplaces before and after the implementation of 5S and the summary of savings as well. An analysis of the impacts and results of the implementation process on Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. is explained in the last chapter of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Paulikova.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_paulikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_paulikova_VP.PDF(1).PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_paulikova.PDFPrůběh obhajoby práce161,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.