Title: Češi a Němci ve společném státě 1918 - 1938
Other Titles: Czechs and Germans in one state 1918 - 1938
Authors: Dušková, Hana
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9535
Keywords: Češi;Němci;Československá republika;1918;1938;národ;menšina;právo na sebeurčení
Keywords in different language: Czechs;Germans;Czechoslovak republic;1918;1938;nation;minority;self-determination
Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahy Čechů a Němců ve společném státě mezi roky 1918 až 1938. Úvodní kapitoly se věnují soužití obou národů před vznikem Československé republiky. V kapitolách následujích je rozebrán vztah Československé republiky jako národního státu a německé národnostní menšiny ve světle dalších domácích i světových dějinných událostí v období předcházejícím začátku 2. sv. v.
Abstract in different language: This thesis deals with the relations between Czechs and Germans in one state between the years 1918 - 1938. Introductory chapters deal with coexistence of both nations before the Czechoslovak Republic. The following chapters analyzed the relationship of Czechoslovakia as a national state and the German minority in the light of other domestic and world historical events in the period preceding the beginning of the WWII.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hana Duskova (2012).pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
DP - Duskova.pdfPosudek vedoucího práce74,84 kBAdobe PDFView/Open
OP - Duskova.pdfPosudek oponenta práce36,44 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce60,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.