Název: Komparace prosincové ústavy z roku 1867 a ústavní listiny z roku 1920
Další názvy: The Comparison of the December Constitution from 1867 and the Constitution Charter from 1920
Autoři: Benedová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9538
Klíčová slova: komparace;prosincová ústava;ústavní listina;ústavní vývoj;katalog lidských práv;dělba moci;Rakousko-Uhersko;Československá republika;právní recepce;absolutní monarchie;centralismus
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;the December constitution;the Constitution Charter;the constitutional development;catalogue of human rights;separation of powers;the Austro-Hungarian Empire;the Czechoslovakian republic;receipt of laws;absolute monarchy;centralism
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je přiblížení ústavního vývoje na území habsburské monarchie, a to především se zaměřením se hlavně na prosincovou ústavu z roku 1867 a následnou komparaci s Ústavní listinou Československé republiky z roku 1920. Zaměřuji se na ústavní vývoj, podstatné změny, ke kterým v průběhu let došlo, jež se týkají obsahu ústav a jejich jednotlivých ustanovení, a vyzdvihuji, která ustanovení byla pro obě ústavy obdobná, v čem se ústavní listina inspirovala ústavou z roku 1867 a v čem se naopak odlišovaly.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to clarify the constitutional development in the Habsburg monarchy, especially focusing on the December Constitution of 1867 and its comparison with the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic in 1920. It deals with constitutional development and significant changes relating to the content of the constitutions and its individual provisions that have occured over the years. It also emphasizes which provisions were similar in both Constitutions, at which points the Constitutional Charter was inspired by the Constitution of 1867 and what the differences between them were.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komparace prosincove ustavy z roku 1867 a ustavni listiny z roku 1920.pdfPlný text práce719,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Benedova.pdfPosudek vedoucího práce40,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Benedova.pdfPosudek oponenta práce39,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Benedova.pdfPrůběh obhajoby práce59,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.