Title: Arménský Suděbnik Mchitara Goše a jeho právní rozbor (ruský jazyk)
Other Titles: Armenian Sudebnik of Mkhitar Gosh and his legal anylysis
Authors: Černá, Sandra
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Balík, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9541
Keywords: Arménie;právní dějiny;Suděbnik Mhitara Goše;arménská církev;diaspora;arménská menšina v Polsku
Keywords in different language: Armenia;legal history;Suděbnik Mhitara Goše;armenian church;diaspora;armenian minority in Poland
Abstract: Práce se zabývá Suděbnikem Mchitara Goše, který vznikl v polovině 12. století. Nejprve se seznamujeme s historií Arménie, především s dobou, kdy vznikala tato středověká právní památka. Poté si představíme samotného autora Suděbniku i jeho život. Řekneme si, z jakých pramenů čerpal a jaká je jeho systematika. Budeme si moci přečíst několik ustanoveních, zaměřených zejména na rodinné a manželské právo. Nakonec si řekneme něco o arménské církvi, která měla vliv na zachování identity Arménů během celých staletích. Dílo se zabývá používáním Suděbniku mimo arménské území, především v Polsku, kde ho polský král Zikmund I. potvrdil v latinském přkladu jako oficiální předpis. A v neposlední ředě též jeho vlivem na pozdější právní památky.
Abstract in different language: This work deals with Sudebnik of Mkhitar Gosh, which originated in the mid-12th century. First we learn the history of Armenia, especially in a time when originated this medieval legal landmark. Then we will introduce the author of Sudebnik nd his life. We'll tell you what sources he drew from and what is its systematics. We will be able to read a few provisions with particular emphasis on family and matrimonial law. Finally we say something about the Armenian Church, which had an impact on the preservation of the identity of Armenians during the entire centuries. The work deals with the use of Sudebnik outside Armenian territory, especially in Poland, where Polish King Sigismund I. acknowleged the Latin translation as the official prescription. A primary line also its influence on subsequent legal landmarks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE k tisku.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
DP - Cerna.pdfPosudek vedoucího práce40,8 kBAdobe PDFView/Open
OP - Cerna.pdfPosudek oponenta práce36,93 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce59,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.