Title: Slovenská národní rada 1944-1989
Other Titles: The National Council of the Slovak Republic 1944-1989
Authors: Hanzíková, Andrea
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9543
Keywords: Deklarace SNR;komunisté;protifašistický odboj;Košický vládní program;Pražské dohody;socialistická ústava;Sbor pověřenců;federace
Keywords in different language: Declaration of SNC;communists;antifascist resistance;Košice government programme;Prague agreements;socialist constitution;Assembly of representatives;federation
Abstract: Cílem této diplomové práce byla snaha o vysvětlení významu a postavení Slovenské národní rady v průběhu téměř padesáti let, tedy od roku 1943, kdy byla zřízena jako orgán společného odboje proti fašismu, až do roku 1989, kdy se po listopadových událostech vývoj národních zájmů odsunul výrazně jiným směrem.
Abstract in different language: The aim of this MA thesis is to clarity the importance and the position of the Slovakian National Council within fifty years of its existence, from the year 1943 when it was established as a body of social resistance against fascism, to the year 1989 when the focus of the national interests changed markedly after the Velvet Revolution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Slovenska narodni rada 1944-1989.pdfPlný text práce713,6 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hanzikova.pdfPosudek vedoucího práce62,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hanzikova.pdfPosudek oponenta práce53,39 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hanzikova.pdfPrůběh obhajoby práce58,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.