Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeránek, Petr
dc.contributor.authorJindrová, Jana
dc.contributor.refereeValentová, Vendulka
dc.date.accepted2013-04-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:11Z-
dc.date.available2011-12-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:11Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-25
dc.identifier50220
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9544
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám historií trestu smrti na území českého státu od jeho počátku až do roku 1989, kdy byl trest smrti zrušen. Na základě dobových pramenů a především zákoníků jsem se pokusila nastínit vývoj tohoto absolutního trestu a jeho aplikaci v praxi v různých obdobích českého státu.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50220-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrest smrtics
dc.subjectpopravacs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjectsoudnictvícs
dc.titleTrest smrti v historii českého státucs
dc.title.alternativeThe death penalty in the history of the Czech stateen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis I engage in the history of death penalty in the Czech state, from its beginning till 1989, when it was abolished. Based on the period sources and history law books I have outlined the development of this absolute punishment and its practical application in different periods of the Czech state.en
dc.subject.translateddeath penaltyen
dc.subject.translatedexecutionen
dc.subject.translatedcriminal acten
dc.subject.translatedpenal lawen
dc.subject.translatedjudiciaryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana DP.pdfPlný text práce600,37 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jindrova.pdfPosudek vedoucího práce75,73 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jindrova.pdfPosudek oponenta práce51,5 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jindrova.pdfPrůběh obhajoby práce61,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.