Název: Soudní proces ve starověkém Egyptě
Další názvy: Judicial process in ancient Egypt
Autoři: Kašáková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Krtková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9545
Klíčová slova: soudní proces;soudnictví;správa;panovník;první ministr;dynastie;egyptský stát;starověký Egypt;soustava;moc;soudce;pravomoc;úřad;spor;vezír;kraj;trest
Klíčová slova v dalším jazyce: judicial process;justice;administration;monarch;the first ministr;dynasty;egyptian state;ancienit egypt;system;power;judge;authority;office;dispute;region;sentence
Abstrakt: Má práce se věnuje soudnímu systému tohoto státu, fungování a zakotvení jednotlivých soudních institucí v tomto státě. S tím je spojené také právo, kterým se tehdejší soudy řídily. Pokud chceme plně porozumět institutům a zásadám, které provázejí dnešní soudnictví a hlavně vedení procesů, měly bychom se vrátit k počátkům vzniku a hlavně důvodům, proč k vytvoření soudnictví došlo.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis describes the ancient Egyptian judicial system, its roots and functions of its single judicial institutions. The law was also connected with this ancient system. It determined the procedures of ancient Egyptian courts. For understanding this mature society, its behaviour and development is really important for us. Ancient Egypt has been at the top of its power for thousands of years and it has had one of the most continuing history records ever. The research of its internal functioning and its sustenance of civil order means a return to the roots of single state institutions and principles which were developed during this ancient period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soudni proces ve starovekem Egypte.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kasakova.pdfPosudek vedoucího práce45,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kasakova.pdfPosudek oponenta práce36,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kasakova.pdfPrůběh obhajoby práce56,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9545

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.