Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorJánošíková, Petracs
dc.contributor.authorKutišová, Alicecs
dc.contributor.refereeValentová, Vendulkacs
dc.date.accepted2013-05-02cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:08Z
dc.date.available2012-02-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:08Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier50222cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9546
dc.description.abstractPráce v úvodu popisuje život krále Václava II. Dále práce popisuje horní právo, dle některých autorů též jako báňské právo, neboli ius montanorum v návaznosti na jeho hystrický vývoj. V další části práce je rozebrán latinsky psaný horní zákoník vydaný v letech 1300 - 1305 Václavem II, ius regale montanorum včetně jednotlivých kapitol. Závěrem se práce zabývá mincovní reformou Václava II.cs
dc.format70s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectIus regale montnorumcs
dc.subjectmincovní reformacs
dc.subjecthorní právocs
dc.subjectVáclav II.cs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjecthornictvícs
dc.titleIus regale montanorum a mincovní reformacs
dc.title.alternativeIus regale montanorum and coin reformen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedWork in the introduction describes the life of King Wenceslas II. It also describes the upper right, according to some authors, also as a mining right or jus montanorum following his hystrický development. The next section is written in Latin decommissioned mining code issued in the years 1300 - 1305 Wenceslas II, jus regale montanorum including individual chapters. Finally, the paper deals with the reform of the coinage Wenceslas II.en
dc.subject.translatedIus regale montanorumen
dc.subject.translatedcoin reformen
dc.subject.translatedminingen
dc.subject.translatedVáclav II.en
dc.subject.translatedmiddle agesen
dc.subject.translatedupper righten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ius regale montanorum a mincovni reforma.pdfPlný text práce752,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kutisova.pdfPosudek vedoucího práce37,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kutisova.pdfPosudek oponenta práce32,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kutisova.pdfPrůběh obhajoby práce61,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.