Název: Horní právo Karlovarského kraje v 16. století
Další názvy: Mining law of the Karlovy Vary region in 16th century
Autoři: Loskotová, Jolana
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9548
Klíčová slova: horní právo;Ius regale montanorum;Zlatá bula Karla IV.;Annaberský řád;Narovnání o hory a kovy;báňské řády;Horního Slavkov;Krásno;Čistá;hornická bratrstva;městská statuta;Jáchymov
Klíčová slova v dalším jazyce: mining law;Ius regale montanorum;Golden bull Karel IV.;Annaberg codification;mining codification;Horní Slavkov;Krásno;Čistá;brotherhood;Jáchymov
Abstrakt: Ve své diplomové práci, která se zaměřuje na horní právo Karlovarského kraje v 16. století, jsem se čtenáři pokusila přiblížt nejvýraznější mezníky tohoto století, které je nejen z historického hlediska zajímavé a podnětné. Cílem mé práce je vyzvižení horního práva a důkazu, že má své nezastupitelné míso v teorii i praxi na teritoriu České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis, which focuses on the mining law in the Carlsbad regin in the 16th century, I tried to describe the most important milestones of that century to the reader. Each mining town had its period of the growth, expansion and deterioration. The aim of this thesis was to point out the minig law, emphasizing that it has its irreplaceable place in the law theory and praxis in the Czech Republic territory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace - Jolana Loskotova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Loskotova J..pdfPosudek vedoucího práce40,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Loskotova J..pdfPosudek oponenta práce36,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Loskotova J..pdfPrůběh obhajoby práce58,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.