Title: Vývoj samosprávy v letech 1848 - 1918 v Českých zemích se zaměřením na vývoj samosprávy města Jihlavy
Other Titles: The development of the self-goverment in the years 1848 - 1918 in Czech lands focused on the development of the self-goverment of the city Jihlava
Authors: Nechvátal, Jan
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9552
Keywords: vývoj;období;správa;uzemní samospráva;orgán;zákon;Jihlava
Keywords in different language: development;period;administration;territorial autonomy;authority;law;Jihlava
Abstract: Diplomová práce se zabývá historickým vývojem samosprávy v českých zemích s detailním zaměřením na období v letech 1848 až 1918. Část práce je věnována dějinám města Jihlavy v souvislostech s vývojem tamější samosprávy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the historical development of local government in the Czech Republic and it is especially focused on the period between years 1848 and 1918. A part of the thesis is devoted to the history of the city of Jihlava in relation to the development of the local administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj samospravy v letech 1848 - 1918 v ceskych zemich se zamerenim na vyvoj samospravy mesta Jihlavy .pdfPlný text práce597,18 kBAdobe PDFView/Open
DP - Nechvatal.pdfPosudek vedoucího práce48,13 kBAdobe PDFView/Open
OP - Nechvatal.pdfPosudek oponenta práce44,31 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Nechvatal.pdfPrůběh obhajoby práce60,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.