Název: Vývoj samosprávy v letech 1848 - 1918 v Českých zemích se zaměřením na vývoj samosprávy města Jihlavy
Další názvy: The development of the self-goverment in the years 1848 - 1918 in Czech lands focused on the development of the self-goverment of the city Jihlava
Autoři: Nechvátal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9552
Klíčová slova: vývoj;období;správa;uzemní samospráva;orgán;zákon;Jihlava
Klíčová slova v dalším jazyce: development;period;administration;territorial autonomy;authority;law;Jihlava
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá historickým vývojem samosprávy v českých zemích s detailním zaměřením na období v letech 1848 až 1918. Část práce je věnována dějinám města Jihlavy v souvislostech s vývojem tamější samosprávy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the historical development of local government in the Czech Republic and it is especially focused on the period between years 1848 and 1918. A part of the thesis is devoted to the history of the city of Jihlava in relation to the development of the local administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj samospravy v letech 1848 - 1918 v ceskych zemich se zamerenim na vyvoj samospravy mesta Jihlavy .pdfPlný text práce597,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Nechvatal.pdfPosudek vedoucího práce48,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Nechvatal.pdfPosudek oponenta práce44,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Nechvatal.pdfPrůběh obhajoby práce60,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.