Název: Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938
Další názvy: Displacement of residents from the Sudetenland after 1938
Autoři: Pernerová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9553
Klíčová slova: Sudety;odsun;sudetoněmecká otázka;mnichovská dohoda;Protektorát Čechy a Morava;Benešovy dekrety
Klíčová slova v dalším jazyce: Sudetenland;displacement;sudetenland issue;munich agreement;Protectorate of Bohemia and Moravia;Benes decrees
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá odsunem obyvatelstva ze Sudet po roce 1938. Přibližuje pojem Sudety a historický vývoj v Československu do roku 1945. Zahrnuje také problematiku Benešových dekretů a následný vývoj v Sudetech po druhé světové válce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about displacement of residents from the Sudetenland after 1938. Work is focused to the Sudetenland and historical progression of Czechoslovakia untill 1945. Thesis includes Beneš decrees and successive progression in the Sudetenland after World War II.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce381,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Pernerova.pdfPosudek vedoucího práce35,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Pernerova.pdfPosudek oponenta práce41,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Pernerova.pdfPrůběh obhajoby práce60,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9553

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.