Title: Česká konfederace
Other Titles: Czech confederation
Authors: Rylich, Michal
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9555
Keywords: česká konfesse;Rudolfův majestát;vyhlášení České konfederace;porážka stavovského povstání
Keywords in different language: czech confession;Rudolf´s imperial;declaration Czech confederation;defeat of estates rebellion
Abstract: Práce na téma Česká konfederace pojímá širší období českých dějin od počátků snah o svobodu vyznání po vyhlášení České konfederace. Prvním úspěchem byla Česká konfesse a následně Rudolfův Majestát a porovnání, který byl jednou z hlavních příčin sporů o svobodu vyznání, z důvodu porušování Majestátu ze strany panovníka. Na text České konfederace jsem vytvořil juristický rozbor. Práci zakončuji porážkou stavovského povstání s následnými změnami po bitvě na Bílé Hoře.
Abstract in different language: The estate of Czech Protestants was trying to implement the free choice of religion into the law during the Habsburg era. The Protestants succeeded by claiming a new legal promise called ?the Czech Confession? on the emperor Maxmilian II. Another success of Protestants concerned issuing of ?the Rudolf?s Imperial?, which granted the free choice of religion. Matyas did not have any descendants and therefore the Matyas? successor was Ferdinand II. Following this situation, dissatisfied Czech Estates arranged the Third Prague Defenestration in 1618 and the era known as the Czech Estates? Revolt started. Until the dethroning of Ferdinand, the directoire consisting of 30 Protestant members ruled over Bohemian territories.Nevertheless, a great change of the situation was made soon. The general assembly elected Frederick of the Palatinate as a new ruler and also declared the Czech Confederation.The widely known Battle of White Mountain in 1620 ended the Czech Estates? Revolt and the enforcement of the Czech Confederation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ceska konfederace (Michal Rylich).pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
DP - Rylich.pdfPosudek vedoucího práce77,84 kBAdobe PDFView/Open
OP - Rylich.pdfPosudek oponenta práce61,64 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Rylich.pdfPrůběh obhajoby práce56,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.