Název: Evidence nemovitostí v českých zemích od roku 1918 do současnosti
Další názvy: Register of real properties in the Czech lands from 1918 to present
Autoři: Toman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9558
Klíčová slova: evidence nemovitostí;stabilní katastr;pozemkový katastr;jednotná evidence půdy;katastr nemovitostí;zemské desky;pozemkové knihy;zeměměřičství
Klíčová slova v dalším jazyce: real estate records;stable cadastre;land register;single land parcel;cadastre;terrestrial binder;land register;surveying
Abstrakt: Práce popisuje nástroje evidence nemovitostí v českých zemích od roku 1918, ale zabývám se i těmi, které byly vydány od počátku evidence nemovitostí do roku 1918. Jednotlivé nástroje evidence nemovitostí popisuji z pohledu předmětu evidence, obsahu evidence a orgánů, které je vedly. V práci se věnuji i vývoji evidence věcných práv k nemovitostem, vývojem zeměměřičství a základními pojmy, které v práci popisuji.
Abstrakt v dalším jazyce: In this diploma thesis I describe register of real properties in the Czech lands from 1918 to present, but also I deal with those that have been released since the beginning of the register of real properties to 1918. Individual tools of register of real properties I describe from the perspective of the subject, content and authorities, which led him. In this diploma thesis I devote to the development of property rights registration, development land surveying and basic concepts which I describe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Evidence nemovitosti v ceskych zemich od roku 1918 do soucasnosti - Jan Toman.pdfPlný text práce685,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Toman.pdfPosudek vedoucího práce32,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Toman.pdfPosudek oponenta práce27,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Toman.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.