Title: Evidence nemovitostí v českých zemích od roku 1918 do současnosti
Other Titles: Register of real properties in the Czech lands from 1918 to present
Authors: Toman, Jan
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9558
Keywords: evidence nemovitostí;stabilní katastr;pozemkový katastr;jednotná evidence půdy;katastr nemovitostí;zemské desky;pozemkové knihy;zeměměřičství
Keywords in different language: real estate records;stable cadastre;land register;single land parcel;cadastre;terrestrial binder;land register;surveying
Abstract: Práce popisuje nástroje evidence nemovitostí v českých zemích od roku 1918, ale zabývám se i těmi, které byly vydány od počátku evidence nemovitostí do roku 1918. Jednotlivé nástroje evidence nemovitostí popisuji z pohledu předmětu evidence, obsahu evidence a orgánů, které je vedly. V práci se věnuji i vývoji evidence věcných práv k nemovitostem, vývojem zeměměřičství a základními pojmy, které v práci popisuji.
Abstract in different language: In this diploma thesis I describe register of real properties in the Czech lands from 1918 to present, but also I deal with those that have been released since the beginning of the register of real properties to 1918. Individual tools of register of real properties I describe from the perspective of the subject, content and authorities, which led him. In this diploma thesis I devote to the development of property rights registration, development land surveying and basic concepts which I describe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Evidence nemovitosti v ceskych zemich od roku 1918 do soucasnosti - Jan Toman.pdfPlný text práce685,2 kBAdobe PDFView/Open
DP - Toman.pdfPosudek vedoucího práce32,85 kBAdobe PDFView/Open
OP - Toman.pdfPosudek oponenta práce27,91 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Toman.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.