Název: Staroruský stát a společnost v odrazu jeho právních pramenů
Další názvy: Ancient Russian state and society in the reflection of his legal sources
Autoři: Kovačová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9563
Klíčová slova: Kyjevská Rus;ruské právní památky;zákoník Ruská pravda;ruská feudální společnost;teorie vzniku kyjevského státu;normantismus;antinormantismus;historie východní Evropy
Klíčová slova v dalším jazyce: Kievan Rus;Russian truth;Slavs;Russian statehood;society;russian legal sources;state organisation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá Kyjevskou Rusí, tedy státem východních slovanů. Vznikl jako nejstarší samostatný slovanský stát na daném území. hlavním tématem práce je právní pohled na staroruskou státnost, kterou poznáváme pomocí právních pramenů Kyjevské Rusi. Rozpracovávají se kapitoly, které se zabývají historickým přehledem, samotným vznikem Kyjevského státu i zformováním slovanstva na území východní Evropy. Dále se zabývají společností Kyjevské Rusi, kdy je předložen pohled tak, jak byl uveden v nejvýznamější právní památce, Ruské pravdě. Této právní památce se pak věnuje i samostatná kapitola. Poslední kapitolou je pak úvaha nad vlivem Kyjevské Rusi na dnešní moderní státy.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma work deals with the Kievan Rus, the country of Eastern Slavs. It was created as the oldest independent Slavic state in the territory. The main theme of the work is legal view of the old Russian statehood, exploring the use of sources of Kievan Rus. Elaborate on the chapters that deal with historical overview, the actual establishment of the Kiev state and forming Slavs in Eastern Europe. We are also engaged by the Kievan Rus, provided that the view as it was given in memory of the most important legal, Russian truth. This law is devoted to the memory of even a separate chapter. The last chapter is a reflection on the influence of Kievan Rus to today's modern states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Pavlina Kovacova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kovacova.pdfPosudek vedoucího práce42,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kovacova.pdfPosudek oponenta práce47,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kovacova.pdfPrůběh obhajoby práce60,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.