Title: Národní shromáždění ČSR: vznik, vývoj a význam v letech 1945 - 1992
Other Titles: National Assembly of CSR: origin, development and significance in 1945 - 1992
Authors: Štillip, Petr
Advisor: Soukup, Ladislav
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9566
Keywords: Národní shromáždění;československý parlamentní systém;1945-1992
Keywords in different language: National assembly;czechoslovak parliamentary system;1945-1992
Abstract: Diplomová práce se zabývá přehledem vývoje československého parlamentního systému v letech 1945 - 1992. Je zaměřena na vznik, vývoj a působení Národního shromáždění v Československu.
Abstract in different language: This thesis deals with the outline of the Czechoslovak parliamentary system in the years 1945 ? 1992. It focuses on the origin, development and operation of the National Assembly in Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Stillip.pdfPlný text práce348,62 kBAdobe PDFView/Open
DP - Stillip Petr.pdfPosudek vedoucího práce42,25 kBAdobe PDFView/Open
OP - Stillip Petr.pdfPosudek oponenta práce50,32 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Stillip Petr.pdfPrůběh obhajoby práce59,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.