Název: Národní shromáždění ČSR: vznik, vývoj a význam v letech 1945 - 1992
Další názvy: National Assembly of CSR: origin, development and significance in 1945 - 1992
Autoři: Štillip, Petr
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Ladislav
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9566
Klíčová slova: Národní shromáždění;československý parlamentní systém;1945-1992
Klíčová slova v dalším jazyce: National assembly;czechoslovak parliamentary system;1945-1992
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá přehledem vývoje československého parlamentního systému v letech 1945 - 1992. Je zaměřena na vznik, vývoj a působení Národního shromáždění v Československu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the outline of the Czechoslovak parliamentary system in the years 1945 ? 1992. It focuses on the origin, development and operation of the National Assembly in Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Stillip.pdfPlný text práce348,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Stillip Petr.pdfPosudek vedoucího práce42,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Stillip Petr.pdfPosudek oponenta práce50,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Stillip Petr.pdfPrůběh obhajoby práce59,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.