Název: Advokacie v letech 1848-1918 a její významní představitelé v Mladé Boleslavi
Další názvy: Advocacy in the years 1848-1918 and its significant leaders in Mladá Boleslav
Autoři: Svobodová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Balík, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9570
Klíčová slova: historie;advokacie;právní předpisy o advokacii;advokáti;Mladá Boleslav;1848-1918;Karel Mattuš;Adolf Pavlousek;Emanuel Chalupný;Alfréd Meissner
Klíčová slova v dalším jazyce: history;advocacy;legal regulations of advocacy;advocates;Mladá Boleslav;1848-1918;Karel Mattuš;Adolf Pavlousek;Emanuel Chalupný;Alfréd Meissner
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj advokacie v letech 1848-1918, zejména na vývoj advokacie v Mladé Boleslavi v letech 1848-1918 a její významné představitele. První část popisuje obecné dějiny advokacie, druhá část se věnuje historii Mladé Boleslavi a třetí část se pak věnuje jednotlivým advokátům, kteří v letech 1848-1918 v Mladé Boleslavi působili.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the development of advocacy in the years 1848-1918, particularly the development of advocacy in Mladá Boleslav in the years 1848-1918 and its significant representatives. The first part describes the general history of advocacy, the second part is devoted to the history of Mladá Boleslav and the third part is devoted to individual lawyers who worked in Mlada Boleslav in the years 1848-1918.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Advokacie v letech 1848_1918 a jeji vyznamni predstavitele v Mlade Boleslavi.pdfPlný text práce89,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce54,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Svobodova.pdfPosudek oponenta práce48,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce46,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.