Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHložek, Josef
dc.contributor.authorBaier, Ondřej
dc.contributor.refereeČapek, Ladislav
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:24Z
dc.date.available2011-09-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:24Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier45334
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9571
dc.description.abstractPráce se zabývá nedestruktivním výzkumem hradu Frumštejn a jeho okolím. Součástí práce je rešerše dostupných písemných pramenů, geodetické zaměření lokality, povrchové sběry a topografický průzkum zaměřený na identifikaci a dokumentaci antropogenních aktivit.cs
dc.format67 s., 44 s. příloh (118 400 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45334-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectarcheologiecs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjecthrad Frumštejncs
dc.subjecthradní zázemícs
dc.subjectGIScs
dc.subjectgeodeticko-topografický průzkumcs
dc.subjecttěžba zlatacs
dc.titleHrad Frumštejn a jeho bezprostřední ekonomické zázemícs
dc.title.alternativeFrumštejn Castle and his Ecomomic Backgrounden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the nondestructive research of the castle Frumštejn and its surroundings. The research work is available written sources, a geodetic survey, a surface collections and topographic survey for the identification and documentation of anthropogenic activities.en
dc.subject.translatedarchaeologyen
dc.subject.translatedmiddle agesen
dc.subject.translatedcastle Frumštejnen
dc.subject.translatedcastle backgrounden
dc.subject.translatedGISen
dc.subject.translatedgeodetic-topographic surveyen
dc.subject.translatedgold miningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAIER_DP_Hrad_Frumstejn.pdfPlný text práce39,89 MBAdobe PDFView/Open
Baier_Hlozek_VP.pdfPosudek vedoucího práce646,09 kBAdobe PDFView/Open
Baier_Capek_OP.pdfPosudek oponenta práce824,14 kBAdobe PDFView/Open
Baier.pdfPrůběh obhajoby práce150,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.