Název: Středověké osídlení Sedlčanska
Další názvy: Medieval settlement of Sedlčany region
Autoři: Budač, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Čapek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9572
Klíčová slova: středověké osídlení;Sedlčanský region;GIS
Klíčová slova v dalším jazyce: meddieval settlement;Sedlčany;GIS
Abstrakt: Práce se zabývá transformacemi středověkého osídlení Sedlčanského regionu a jeho porovnáním s celorepublikovými trendy. Pozornost je věnována historii bádání, jednotlivým druhům lokalit. Výsledky jsou zpracovány pomocí geografických informačních systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aiming its attention to Sedlčany medieval region. Key data which were analyzed here are based mainly on written sources and archaeological excavations. First part of this paper is interested in medieval settlement of monitored region and makes a description of important medieval and early Modern Age agglomeration areas of Sedlčany, Sedlec, Prčice, Vysoký Chlumec and failed location of the Pačíska Castle. In the second part of the paper all this work resulted to creation of the general theoretical model of Sedlčany medieval region. Due to a lack of partial data the model is still missing some important information. Therefore, new archaeological researches are crucial to better understanding of this complicated region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Budac DP.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budac_Vareka_VP.pdfPosudek vedoucího práce719,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budac_Capek_OP.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budac.pdfPrůběh obhajoby práce119,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9572

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.