Název: Pohřební textilie Ferdinanda I., Maxmiliána II., Anny Jagellonské a Eleanory z jejich hrobů v katedrále sv. Víta a rekonstrukce jejich střihů
Další názvy: Funeral textiles of Ferdinand I, Maxmillian II, Anne Jagellon and Eleanor from their graves in st. Vitus cathedral and the reconstruction of their patterns
Autoři: Súkeník, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Bravermanová, Milena
Oponent: Březinová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9573
Klíčová slova: archeologie;textil;pohřební oděv;Habsburkové;střihy;Pražský hrad;raný novověk;experimentální archeologie;Ferdinand I.;Anna Jagellonská;Maxmilián II.;Eleonora
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeology;textile;funeral clothes;Habsburgs;cut patterns;Prague castle;early modern times;experimental archeology;Ferdinand I.;Anne Jagiellonian;Maxmilian II.;Rudolph II.;Eleonor
Abstrakt: Práce má za úkol shrnout informace vážící se k pohřebním oděvům Ferdinanda I., Anny Jagellonské, Maxmiliána II., Rudolfa II. a arcikněžny Eleonory. Mimo to je cílem práce vytvoření funkčních střihů k jednotlivým kusům oděvů a v neposlední řadě také zhodnotit stav textilií v současné době. Práce sestává z teoretické části, vycházející z literatury a existující dokumentace, a z praktické části, tvořené prací s originály (měření, fotodokumentace).
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to gather available information about funeral garments of Ferdinand I., Anne Jagiellonian, Maxmilian II., Rudolph II. and archduchess Eleonor. Another goal is to interpret the cut patterns of these outfits. Finally, the thesis tries to evaluate the current condition of the artifacts. The work consists of theoretical part (literary research) and practical part (working with original artifacts - measurment, photodocumentation).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub Sukenik_Diplomova prace.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukenik_Bravermanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce759,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukenik_Brezinova_OP.pdfPosudek oponenta práce184,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukenik.pdfPrůběh obhajoby práce437,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9573

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.