Název: Problematika osídlení jižních Čech v době laténské
Další názvy: The issue of settlement of South Bohemia in the La Tene period
Autoři: Boušková, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: John, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9574
Klíčová slova: doba laténská;Jižní Čechy;osídlení;pohřební ritus;komunikační trasy;nerostné suroviny;artefakt
Klíčová slova v dalším jazyce: latane period;South Bohemia;settlement;funeral rite;communication routes;mineral resources;artifact
Abstrakt: Práce byla zaměřena na osídlení jižních Čech v době laténské. Hlavní náplň byla věnována poznání sídelních areálů a objektů. Sledovanou otázkou byla také návaznost na zdroje nerostných surovin a komunikační trasy. Okrajová pozornost byla věnována charakteristice artefaktů doby laténské a místech jejich nálezů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work was focused on the settlement of South Bohemia in the La Tene period. The main thrust was given knowledge of settlement areas and objects. Monitoring of issues was also linked to the mineral resources and communication routes. Little attention has been paid to the characteristics of the La Tene period artifacts and places of their findings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika osidleni jiznich Cech v dobe latenske.pdfPlný text práce14,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouskova_Mensik_VP.pdfPosudek vedoucího práce97,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouskova_John_OP.pdfPosudek oponenta práce62,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouskova.pdfPrůběh obhajoby práce189,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9574

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.