Název: Výroba a distribuce keramiky ve městech 13. - 15. století
Další názvy: Production and distribution of ceramics in the towns of the 13th - 15th century
Autoři: Krasanovská, Hana
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Kašpar, Vojtěch
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9579
Klíčová slova: keramika;středověké město;výroba;distribuce;keramický okruh
Klíčová slova v dalším jazyce: ceramics;medieval city;production;distribution;ceramic sector
Abstrakt: Na území jihozápadních Čech (s přesahem do Čech severozápadních) bude sledována plošná distribuce konkrétních technologicko-morfologických skupin kuchyňské keramiky, a to jak v časovém vývoji, tak v synchronní perspektivě. S pomocí podobně řešených příkladu v Čechách i v zahraničí se autorka pokusila o rekonstrukci distribučních keramických okruhů a navrhla jejich sociálně-ekonomickou interpretaci.
Abstrakt v dalším jazyce: On the area of east-western Bohemia (with an overlap to north-western Bohemia) an areal distribution of concrete technologically-morphological groups of kitchen ceramics will be tracked, with the emphasis on development over time as well as in synchronous perspective. With the help of similarly solved cases in the Bohemia and in foreign countries, author tried to reconstruct the distributional sectors of ceramics and suggested their socially-economical interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krasanovska_Vyroba_a_distribuce_keramiky_ve_mestech_13_az_15_stoleti.pdfPlný text práce12,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasanovska_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce766,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasanovska_Kaspar_OP.pdfPosudek oponenta práce281,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasanovska.pdfPrůběh obhajoby práce152,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9579

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.