Název: Archeologie vesnic zaniklých ve 20. století: Vesnice postižené vznikem vodních nádrží
Další názvy: Archaeology of deserted villages in 20th century: Villages damaged by water reservoirs
Autoři: Váňa, Martin
Vedoucí práce/školitel: Funk, Lukáš
Kuča, Karel
Oponent: Vařeka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9583
Klíčová slova: zaniklé vesnice;vodní nádrže;archeologické transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: deserted villages;water reservoirs;archaeological transformations
Abstrakt: Práce se zabívá vesnicemi, které byly ve 20. století transformovány vodními nádržemi. Sleduje vliv vlastností těchto nádrží na archeologické transformace. V rámci práce byl proveden terénní průzkum zaniklých vsí Skoky a Mlýňany.
Abstrakt v dalším jazyce: Work is focused on villages which were transformated by water reservoirs during 20th century. It follows the influence of attributes of this reservoirs on archaeological transformations. In this work the survey of deserted villages Skoky and Mlýňany have been done.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Vana.pdfPlný text práce3,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vana_Funk_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vana_Vareka_OP.pdfPosudek oponenta práce847,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vana.pdfPrůběh obhajoby práce127,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9583

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.