Název: Raně středověké prsteny jako šperk a symbol v kontextu střední Evropy
Další názvy: Early Medieval Rings as Jewellery and Symbols in the Context of Central Europe
Autoři: Makovcová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Kateřina
Oponent: Mařík, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9585
Klíčová slova: prsten;šperk;raný středověk;symbol
Klíčová slova v dalším jazyce: fingerring;jewellery;early middle ages;symbol
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou prstenů raného středověku na území České republiky. Stanovuje jejich vývoj v rámci tvaru a výzdoby. Výsledky z území České republiky následně porovnává s vybranými oblastmi středni Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo). Pokouší se nastínit souvislosti mezi těmito územími. Rovněž zmiňuje symboliku prstenů
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with early mediaeval fingerrings from area of the Czech republic. Describe their development in type and decoration during time. Results from the area of Czech republic compare with chosen european areas. Work try to find connection between these areas. Work also meant symbolics of fingerrings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAR) / Theses (DAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka - verze- pL_epis _ kopie2.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Makovcova_Tomkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Makovcova_Marik_OP.pdfPosudek oponenta práce558,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Makovcova_obhajoba zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce101,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.