Název: Pohřební textilie Ferdinanda I., Maxmiliána II., Anny Jagellonské a Eleanory z jejich hrobů v katedrále sv. Víta a rekonstrukce jejich střihů
Další názvy: Funeral textiles of Ferdinand I, Maxmillian II, Anne Jagiellonian and Eleonor from their graves in st. Vitus cathedral and the reconstruction of their patterns
Autoři: Súkeník, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Bravermanová, Milena
Oponent: Březinová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9587
Klíčová slova: textil;archeologie;oděvy;renesance;Ferdinand I.;Maxmilián II.;Anna Jagellonská;Rudolf II.;Eleonora;rekonstrukce;střihy
Klíčová slova v dalším jazyce: textile;archaeology;outfits;renaisance;Ferdinand I.;Maxmilian II.;Anne Jagiellonian;Rudolph II.;Eleonor;reconstruction;patterns
Abstrakt: Práce shrnuje dostupné informace o pohřebních oděvech Ferdinanda I., Maxmiliána II., Anny Jagellonské a arcikněžny Eleonory. Kromě toho je v ní také krátce přiblížen pohřební oděv Rudolfa II. Tématicky je tak navázáno na předchozí bakalářskou práci. Cíle práce jsou teoretické, tedy řešení konkrétních otázek, metodologické, tedy stanovení a ověření metody stanovené práce s archeologickým textilem a praktické, tedy vytvoření rekonstrukcí střihů jednotlivých kusů oděvů, protože ty u jinak restaurovaných a dokumentovaných artefaktů citelně chybí. Autor se snaží podat problematiku co nejuceleněji a za pomoci multidisciplinárního přístupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis summarizes available information about funeral outfits of Ferdinand I., Maxmillian II., Anne Jagellon and Eleonor. Other than that, a short outline of the funeral outfit of Rudolph II. is present. The work thematically follows the previous bachelor's thesis. The goals are: a) theoretical, consisting of finding answers to specific question, b) methodological, consisting of establishing and testing of chosem methods of work and c) practical, consisting of reconstruction of the cut patterns, because they are absent in the original documentation of restoration. The problems are investigated from a multidisciplinary point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jakub_Sukenik_2.pdfPlný text práce5,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukenik_Bravermanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce790,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukenik_Brezinova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukenik_obhajoba zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce120,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9587

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.