Název: Historický vývoj britské Konzervativní strany
Další názvy: Historical development of British Conservative Party
Autoři: Klatovský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9588
Klíčová slova: konzervatismus;politika;strana;impérium;ekonomika;Velká Británie
Klíčová slova v dalším jazyce: conservatism;politics;party;empire;economy;Great Britain
Abstrakt: Tato práce obsahuje souhrn a popis historického vývoje britské Konzervativní strany. Práce také popisuje důležité osobnosti historie strany. Vývoj a osobnosti jsou analyzovány z pohledu britské společnosti a jejich vlivu na světové dění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains summary and description of historical development of the British Conservative Party. It also describes the main persons of the Party history. The development and persons are analysed from the aspects of British society and their influence on the world course of events.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jan Klatovsky.pdfPlný text práce784,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klatovsky V.pdfPosudek vedoucího práce100,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klatovsky O.pdfPosudek oponenta práce126,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klatovsky P.pdfPrůběh obhajoby práce41,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9588

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.