Název: Příčestí přítomné ve funkci pre- a postmodifikátoru řídícího substantiva v komplexní jmenné frázi
Další názvy: The present participle in the function of premodifier and postmodifier of the nominal head in a complex noun phrase
Autoři: Šebková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9589
Klíčová slova: neurčité slovesné formy;příčestí přítomné;premodifikátor;postmodifikátor;adverbiální vedlejší věta
Klíčová slova v dalším jazyce: non-finite verb forms;present participle;premodifier;postmodifier;adverbial supplementive clause
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá příčestím přítomným, jeho popisem, tvorbou, použitím a především jeho funkcí jako premodifikátor a postmodifikátor řídícího substantiva v komplexní jmenné frázi.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deals with the present participle, its description, formation, usage and primarily with its function as premodifier and postmodifier of the nominal head in a complex noun phrase.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Thesis_Jana Sebkova.pdfPlný text práce608,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova V.pdfPosudek vedoucího práce152,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova O.pdfPosudek oponenta práce103,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebkova P.pdfPrůběh obhajoby práce47,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9589

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.