Název: Ženy kterým naslouchali Otcové Zakladatelé
Další názvy: Women Who Had the Ears of the Founding Fathers
Autoři: Tomášková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9591
Klíčová slova: období americké revoluce;postavení žen ve společnosti;rozvoj;Marta Washington;Abigail Adams
Klíčová slova v dalším jazyce: revolutionary war;women society;development;Martha Washington;Abigail Adams
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je popis období americké revoluce, kdy se třináct kolonií v Severní Americe chtělo osvobodit od Británie. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je rozdělena do tří částí a popisuje život a postavení žen ve společnosti z předrevolučního období a porovnává s pozicí žen během revoluce. Kapitola se dále věnuje popsání rozvoje postavení žen v porevoluční společnosti. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s prvními dámami Spojených Států Amerických a to s Marthou Washington a Abigail Adams. V kapitole jsou popsány jejich osobité příspěvky během Revoluce za vznik nového státu. Na závěr práce jsou pak shrnuty a hodnoceny jednotlivé dosažené poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to cover the period of the Revolutionary War. It was the time when the thirteen colonies in North America wanted to break free from Britain. The thesis is separated into two main sections. The first section called Cultural Background is divided into three parts. It demonstrates the women society in pre-revolutionary period and compares it with the position of women during the Revolutionary War. Finally, it refers to the development of women society in post-revolutionary period. The second section of the thesis is called The First First Ladies of the United States of America. This section refers to two first First Ladies, firstly to Martha Washington and secondly to Abigail Adams. There are described their important contributions to the Revolutionary War and to the creation of a new nation. Finally, there is the summarization of the whole thesis including the results of the thesis in the conclusion part
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAN) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_THESIS_TOMASKOVA.pdfPlný text práce337,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova V.pdfPosudek vedoucího práce100,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova O.pdfPosudek oponenta práce127,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova P.pdfPrůběh obhajoby práce41,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9591

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.