Title: Ženy kterým naslouchali Otcové Zakladatelé
Other Titles: Women Who Had the Ears of the Founding Fathers
Authors: Tomášková, Petra
Advisor: Vice, William Bradley
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9591
Keywords: období americké revoluce;postavení žen ve společnosti;rozvoj;Marta Washington;Abigail Adams
Keywords in different language: revolutionary war;women society;development;Martha Washington;Abigail Adams
Abstract: Předmětem bakalářské práce je popis období americké revoluce, kdy se třináct kolonií v Severní Americe chtělo osvobodit od Británie. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je rozdělena do tří částí a popisuje život a postavení žen ve společnosti z předrevolučního období a porovnává s pozicí žen během revoluce. Kapitola se dále věnuje popsání rozvoje postavení žen v porevoluční společnosti. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s prvními dámami Spojených Států Amerických a to s Marthou Washington a Abigail Adams. V kapitole jsou popsány jejich osobité příspěvky během Revoluce za vznik nového státu. Na závěr práce jsou pak shrnuty a hodnoceny jednotlivé dosažené poznatky.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to cover the period of the Revolutionary War. It was the time when the thirteen colonies in North America wanted to break free from Britain. The thesis is separated into two main sections. The first section called Cultural Background is divided into three parts. It demonstrates the women society in pre-revolutionary period and compares it with the position of women during the Revolutionary War. Finally, it refers to the development of women society in post-revolutionary period. The second section of the thesis is called The First First Ladies of the United States of America. This section refers to two first First Ladies, firstly to Martha Washington and secondly to Abigail Adams. There are described their important contributions to the Revolutionary War and to the creation of a new nation. Finally, there is the summarization of the whole thesis including the results of the thesis in the conclusion part
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA_THESIS_TOMASKOVA.pdfPlný text práce337,91 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova V.pdfPosudek vedoucího práce100,6 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova O.pdfPosudek oponenta práce127,82 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova P.pdfPrůběh obhajoby práce41,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.