Název: První díkůvzdání
Další názvy: The first thanksgiving
Autoři: Fuksová, Diana
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9592
Klíčová slova: díkůvzdání;otcové poutníci;americký svátek;černý pátek;komerce
Klíčová slova v dalším jazyce: thanksgiving;pilgrim fathers;american feast;black friday;commercialism
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá Dnem díkůvzdání ve Spojených státech amerických, nebo lépe řečeno, prvním díkůvzdáním v roce 1620. Tento svátek je v Americe velmi oblíbený a patří mezi jedny z nejdůležitějších dnů vůbec.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with Thanksgiving Day in the United States of America, or, more precisely, with the first Thanksgiving in 1620. This feast is very popular with American culture and has also become one of its most important days.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAthesis DF.pdfPlný text práce630,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuksova V.pdfPosudek vedoucího práce107,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuksova O.pdfPosudek oponenta práce92,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuksova P.pdfPrůběh obhajoby práce27,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.