Název: Výskyt tázacích dovětků v angličtině s ohledem na jejich české ekvivalenty
Další názvy: The occurrence of question tags in English with regard to Czech equivalent expressions
Autoři: Novotná, Radka
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9594
Klíčová slova: tázací dovětky;intonace;socio-lingvistické faktory
Klíčová slova v dalším jazyce: question tags;basic question tags;invariant question tags;ellipsis;tags after imperatives and exclamatives;response questions;intonation;sociolinguistic factors
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na výskyt tázacích dovětků v angličtině. Na začátku jsou v teoretické části popsány všechny známé typy tázacích dovětků, a to jak ty běžné, tak i ty vzácně se vyskytující. Dále tato část obsahuje několik odstavců, které popisují socio-lingvistické faktory jako je pohlaví, sociální postavení nebo zdvořilost, které by mohly ovlivnit konverzaci, a krátký přehled ?tázacích dovětků? v češtině, což je velmi důležité pro následující výzkum. Práce obsahuje také důkladnou analýzu příkladů a převádí tak teorii do praxe. Příklady jsou popsané z hlediska pohlaví a intonace, dále je zde vysvětlená situace a je zmíněn i český překlad. Jsou použity příklady z amerického seriálu Přátelé.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with the occurrence of question tags in the English language. First, the theoretical part describes all known types of question tags we may encounter in the English language and their form and contains both common and rare types of question tags. Further, there are a few paragraphs describing sociolinguistic factors which may influence the speech such as gender, social status or politeness and a short overview of ?question tags? in Czech which is necessary for the subsequent research. The work also contains a thorough analysis of excerpts which puts theory into practice. The examples are described from the point of view of gender and intonation, also the situation is explained and the Czech translation is appended. The excerpts are taken from the American series Friends.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Undergraduate Thesis.pdfPlný text práce991,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna V.pdfPosudek vedoucího práce132,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna O.pdfPosudek oponenta práce117,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna P.pdfPrůběh obhajoby práce30,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9594

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.