Název: Anglické větné modifikátory - výskyt a forma anglických disjunkcí a jejich ekvivalenty v českém jazyce
Další názvy: English sentence modifiers - the occurrence and form of English disjuncts and their equivalents in Czech
Autoři: Firla, Marek
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9596
Klíčová slova: adverbiály;gramatické funkce;disjunkce;prostředky realizace;sémantické funkce
Klíčová slova v dalším jazyce: adverbials;grammatical functions;disjuncts;means of realization;semantic functions
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá gramatickými funkcemi anglických adverbiálů, zejména pak disjunkcí. Důraz je kladen na jejich formu, výskyt a prostředky realizace. Disjukce jsou pak důkladně rozebrány na příkladech vybraných z knihy The Hunger Games od Suzanne Collins v praktické části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the grammatical functions of English adverbials, especially with disjuncts. The main focus is set on their form, occurrence and means of realizations. Disjuncts are then properly analyzed on excerpts from the book The Hunger Games by Suzanne Collins in practical part of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Marek Firla.pdfPlný text práce774,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firla V.pdfPosudek vedoucího práce165,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firla O.pdfPosudek oponenta práce127,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firla P.pdfPrůběh obhajoby práce27,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9596

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.