Název: Historie v románech od Nathaniela Hawthorna
Další názvy: History in the novels of Nathaniel Hawthorne
Autoři: Bečvářová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Quinn, Justin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9599
Klíčová slova: Nathaniel Hawthorne;americká historie;Šarlatové písmeno;Dům se sedmi štíty;povídky;čarodějnictví;puritánská společnost;Salem
Klíčová slova v dalším jazyce: Nathaniel Hawthorne;american history;The scarlet letter;The house of the seven gables;short stories;witchcraft;puritan society;Salem
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá několika díly amerického spisovatele Nathaniela Hawthorna, konkrétně romány Šarlatové písmeno a Dům se sedmi štíty a vybranými povídkami. V těchto dílech se pak snaží najít souvislosti s ranými dějinami Ameriky a také se životem samotného spisovatele.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with several literary works of Nathaniel Hawthorne, the American writer. Its aim is to find connections with the early American history and Hawthorne's biography in the novels The Scarlet Letter and The House of the Seven Gables and selected short stories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska+prace.pdfPlný text práce213,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova V.pdfPosudek vedoucího práce81,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova O.pdfPosudek oponenta práce99,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Becvarova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9599

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.