Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTollet, Andrew
dc.contributor.authorVálová, Zora
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:36Z
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:36Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier51119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9603
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je popsat historický vývoj britské Labouristické strany, která tvoří jednu ze dvou hlavních politických stran Velké Británie od dvacátých let devatenáctého století. Práce je rozdělena na pět hlavních částí, které jsou založeny na historickém vývoji strany. První část popisuje pozadí vzniku strany z historického hlediska; shrnuje politické podmínky ve Velké Británii na začátku dvacátého století a také popisuje začátky britského socialismu. Druhá část práce je zaměřena na vývoj v letech následujících po založení strany a také na utváření ideologie a politických postojů. V třetí části je text zaměřen na vývoj strany v letech po skončení druhé světové války, které přinesly novou příležitost pro Labouristickou stranu k pokusu vyhrát volby. Roky pod nadvládou konzervativců vedených Margaret Thatcherovou jsou popsány ve čtvrté části práce a historický vývoj postupně přechází k momentům, kdy došlo k zásadním změnám politiky labouristů a transformaci strany k tzv. ?nové labouristické? v čele s Tony Blairem. Dalším cílem této práce je popsat výsledky online dotazníku. Otázky výzkumu měly přiblížit názor studentů z univerzity v Plymouthu na Labouristickou stranu a politiku Velké Británie. Tato práce poskytuje komplexní pohled na historický vývoj Labouristické strany od silně socialistické strany k moderní centristicko-levicové straně.cs
dc.format42 s. (87 689 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectLabouristická stranacs
dc.subjectznárodněnícs
dc.subjectsocialismuscs
dc.subjectsociální státcs
dc.subjectpracující třídacs
dc.titleHistorický vývoj Labouristické stranycs
dc.title.alternativeHistorical development of the Labour Partyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe object of this undergraduate thesis is to track the historical development of the British Labour Party, one of the two dominating political parties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland since the early 1920s. The thesis is divided into five main parts based on the historical development. The first part summarizes the political conditions in the UK at the beginning of the 20th century and also describes the start of British socialism. The second part of the thesis describes the historical background and founding of the Labour Party and focuses on the early years of the party and how the members of the Labour Party worked on determining their policies and ideology. The third main part of the historical development concentrates on the post-World War II years which brought a new opportunity for the Labour Party to win the general election. The party?s ?wilderness years? in opposition and under Thatcherism are described in the fourth part of the thesis and the last part of the historical development describes the major changes and shift of the British Labour Party to the ?New Labour? under Tony Blair. Another aim of this thesis is to find out the opinion of the British university students about the Labour Party. For the research the author used a questionnaire and the data were collected online. The results of the research were processed and are presented in a separate chapter of the thesis. Overall the thesis provides a comprehensive view on the development from a left-wing socialist party to a modern democratic socialist party.en
dc.title.otherHistorický vývoj Labouristické stranycs
dc.subject.translatedLabour partyen
dc.subject.translatednationalizationen
dc.subject.translatedsocialismen
dc.subject.translatedwelfare stateen
dc.subject.translatedworking-classen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zora Valova BA_Thesis.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Valova V.pdfPosudek vedoucího práce88,42 kBAdobe PDFView/Open
Valova O.pdfPosudek oponenta práce121,17 kBAdobe PDFView/Open
Valova P.pdfPrůběh obhajoby práce45,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.