Název: Hanuš Zápal a jeho školní budovy
Další názvy: Hanuš Zápal´s school buildings
Autoři: Zívalová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9609
Klíčová slova: Hanuš Zápal;školní budovy;školství;Plzeň;moderní umění
Klíčová slova v dalším jazyce: Hanuš Zápal;school buildings;school system;Pilsen;modern art
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá projekty staveb významného plzeňského architekta Hanuše Zápala, jednoho z hlavních představitelů moderních uměleckých směrů začátku 20. století, jako byl např. kubismus nebo rondokubismu. Hlavní téma práce sleduje školní budovy, které projektoval v Plzni a mimo ni. Popisuje jejich stavbu, slavnostní otevření a další roky existence škol, které byly do budov umístěny. Vedlejší téma se zabývá školstvím v Plzni po první světové válce a přibližuje další plzeňské budovy, které Zápal projektoval.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the projects of buildings projected by the Pilsen's famous architect Hanuš Zápal, one of the main representatives of modern arts in the beginning of the 20th century, such as cubism and rondocubism. The main theme of the thesis follows Zápal's projects of school buildings in Pilsen and other places. It describes their construction, opening ceremony and the following years of the schools that were placed in those buildings. Secondary theme concerns the school system in Pilsen after the WWI and it describes other Pilsen buildings projected by Zápal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zivalova VP.PDFPosudek vedoucího práce600,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zivalova OP.PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zivalova P.pdfPrůběh obhajoby práce41,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9609

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.