Název: Pravěk Příbramska - Didaktická aplikace regionálních dějin
Další názvy: Prehistory of Pribram region - Didactic application of regional history
Autoři: Duchoň, Petr
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9611
Klíčová slova: pravěk;Příbramsko;trilobit;hradiště;didaktická aplikace;didaktická hra;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: prehistory;Pribram region;trilobite;fort;didactic application;didactic games;worksheets
Abstrakt: Tato práce pojednává o vývoji pravěku na Příbramsku od starohor po příchod Slovanů na naše území. Jsou v ní zmíněna všechna pravěká hradiště v regionu a nejdůležitější naleziště zkamenělin v oblasti. Na toto téma navazuje jeho didaktická aplikace, která má pomoci učitelům při výuce pravěku v 6. třídě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the development of Pribram regions prehistory from Proterozoic to the arrival of the Slavs into our country. All of the prehistoric settlements and the most important fossil sites in the region are mentioned. In the following there's didactic application designed to help teachers in the teaching of prehistory in the 6th grade.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Petr Duchon.pdfPlný text práce5,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duchon V.pdfPosudek vedoucího práce123,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duchon O.pdfPosudek oponenta práce58,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duchon P.pdfPrůběh obhajoby práce23,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9611

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.