Title: Ferdinand Vaněk - klatovský učitel, publicista, akademický malíř, konzervátor, topograf a vlastivědný pracovník
Other Titles: Ferdinand Vaněk - Klatovy teacher, writer, painter, conservator, topography and local history/homeland worker
Authors: Tomanová, Barbora
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9613
Keywords: Ferdinand Vaněk;Klatovy;konzervátorství;vlastivěda
Keywords in different language: Ferdinand Vaněk;Klatovy;conservation;national history
Abstract: Práce představuje první kompletní biografii Ferdinanda Vaňka (18. prosince 1849, Velvary - 29. března, Klatovy), pedagoga, publicisty, akademického malíře, konzervátora, topografa a vlastivědného pracovníka, který se význačně zapsal do dějin města Klatovy a jeho okolí. Práce vychází ze studia archivních pramenů, z dostupné literatury a dobového i současného regionálního tisku. Její ambicí je připomenout význam této zapomenuté osobnosti pro historiografii klatovského regionu.
Abstract in different language: This work presents the first complete biography of Ferdinand Vaněk (born December 18, 1849, Velvary, died March 29, Klatovy), teacher, journalist, painter, conservator, topographer and homeland worker who is prominently recorded in the history of Klatovy and its surroundings. The work is based on the study of archival sources, from literature and contemporary and contemporary regional press. Her ambition is to stress the importance of the forgotten figures for historiography Klatovy region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferdinand Vanek.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova V.pdfPosudek vedoucího práce108,33 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova O.pdfPosudek oponenta práce53,54 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.