Název: Ferdinand Vaněk - klatovský učitel, publicista, akademický malíř, konzervátor, topograf a vlastivědný pracovník
Další názvy: Ferdinand Vaněk - Klatovy teacher, writer, painter, conservator, topography and local history/homeland worker
Autoři: Tomanová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9613
Klíčová slova: Ferdinand Vaněk;Klatovy;konzervátorství;vlastivěda
Klíčová slova v dalším jazyce: Ferdinand Vaněk;Klatovy;conservation;national history
Abstrakt: Práce představuje první kompletní biografii Ferdinanda Vaňka (18. prosince 1849, Velvary - 29. března, Klatovy), pedagoga, publicisty, akademického malíře, konzervátora, topografa a vlastivědného pracovníka, který se význačně zapsal do dějin města Klatovy a jeho okolí. Práce vychází ze studia archivních pramenů, z dostupné literatury a dobového i současného regionálního tisku. Její ambicí je připomenout význam této zapomenuté osobnosti pro historiografii klatovského regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work presents the first complete biography of Ferdinand Vaněk (born December 18, 1849, Velvary, died March 29, Klatovy), teacher, journalist, painter, conservator, topographer and homeland worker who is prominently recorded in the history of Klatovy and its surroundings. The work is based on the study of archival sources, from literature and contemporary and contemporary regional press. Her ambition is to stress the importance of the forgotten figures for historiography Klatovy region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ferdinand Vanek.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova V.pdfPosudek vedoucího práce108,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova O.pdfPosudek oponenta práce53,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9613

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.