Název: Česká otázka na scéně plzeňského divadla v letech 1865 - 2010
Další názvy: "Czech cause" on the stage of Pilsen Theatre 1865 - 2010
Autoři: Houda, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kumpera, Jan
Kumpera, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9616
Klíčová slova: česká otázka;Plzeň;divadlo;drama
Klíčová slova v dalším jazyce: czech cause;Plzeň;theatre;drama
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou české otázky v Plzni a plzeňském českém divadle. Statisticky zpracovává a hodnotí dramatu, která se české otázce věnovala a analyzuje plzeňský tisk. Rozebírá také celkovou kulturní situaci v Plzni od 60. let 19. století do konce 2. světové války.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the question of the Czech cause in Plzeň and the city?s Czech theatre. It analyses and evaluates plays devoted to the Czech cause and scrutinises the press responses. It also discusses culture in Plzeň between 1860s and the end of the Second World War.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplo_Jakub_HOUDA.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houda V.pdfPosudek vedoucího práce124,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houda O.pdfPosudek oponenta práce40,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houda P.pdfPrůběh obhajoby práce36,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.