Název: Regionální historie v didaktické aplikaci malých kulturněhistorických památek města Blovice
Další názvy: Regional history in the educational application of small culturally-historical monuments in the town Blovice
Autoři: Brejchová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9620
Klíčová slova: regionální historie;regionální historie ve výuce dějepisu;Blovice;kulturně-historické památky;metodika;didaktické aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: regional history;regional history in teaching of history;Blovice;cultural-historical monuments;methodics;educational applications
Abstrakt: V diplomové práci najdeme kapitoly, které pojednávají o regionální historii jako o teoretickém oboru, o regionální historii ve výuce dějepisu, další kapitoly se zabývají konkrétními kulturněhistorickými památkami města Blovice. Následují kapitoly, které jsou psány z pohledu pedagoga a didaktika. Najdeme v nich metodická a didaktická doporučení, jak využít tuto konkrétní problematiku ve vyučování dějepisu a dále zde najdeme i konkrétní didaktické aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis we find chapters that deal with regional history as the theoretical field and regional history in the teaching of history, other chapters deal with specific cultural-historical monuments of the city Blovice. The following chapters are written from the perspective of teachers and lecturers. We find them in a methodical and didactic recommendations on how to use this specific issue in the teaching of history and you can also find specific educational applications here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Regionalni historie v didakticke aplikaci malych kulturnehistorickych pamatek mesta Blovice.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova V.pdfPosudek vedoucího práce129,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burianova O.pdfPosudek oponenta práce176,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova P.pdfPrůběh obhajoby práce32,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.