Název: Historická stezka Plzní
Další názvy: Pilsen historic trail
Autoři: Jedličková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9626
Klíčová slova: Plzeň;historie;Katedrála sv. Bartoloměje;historické jádro města;Starý Plzenec
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;history;Cathedral saint Bartholomew;historical center;Starý Plzenec
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje shrnutí informací o historii Plzně a následné zpracování tematického plánu. V teoretické části diplomové práce se zabývat shrnutím a zpracováním informací a údajů o Plzni. V praktické části jsem naopak vytvořila tematický plán na celý rok s názvem Historická stezka Plzní. Zde jsou zpracované aktivity a hry, společně s popisem průběhu jednotlivých hodin.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes summarization of information about Pilsen history and subsequent processing into theme plan. In the theoretical part of the thesis I deal with the summarization and processing of information and data about Pilsen. In the practical part I contrary created a thematic plan for the whole year called Pilsen Historic Trail. Here are processed activities and games, along with a description of the course of lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - final20.4.12.pdfPlný text práce5,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlickova M V.pdfPosudek vedoucího práce130,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlickova O.pdfPosudek oponenta práce38,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlickova M P.pdfPrůběh obhajoby práce24,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.